לוטרה

תקנון ותנאי שימוש בשירותי "לוטרה שילוח בינלאומי בע"מ"

מבוא

 1. חב' לוטרה – שילוח בינלאומי בע"מ (להלן: "לוטרה") הינה חברה אשר עיסוקה במתן שירותי שילוח בינלאומיים המאפשרים ללקוחותיה לרכוש ולייבא בעצמם מגוון מוצרים מארה"ב לישראל באמצעות כתובת מקומית בארה"ב ולשלחם אווירית לישראל, תוך ששירותיה נתמכים על ידי חברות הובלה אווירית מהמובילות בתחום.
 2. להלן תקנון אתר האינטרנט (להלן: "התקנון") של חב' לוטרה – שילוח בינלאומי בע"מ (להלן: "לוטרה"), המופעל על ידה באמצעות הכתובת – www.lutrra.co.il (להלן: "האתר") והמפרט את תנאי השימוש בו.
 3. השימוש באתר לרבות השירותים המסופקים על ידי לוטרה באמצעותו הינם בכפוף לכל תנאי התקנון, בין המפורשים ובין המשתמעים, והשימוש באתר מעיד כי המשתמש קיבל על עצמו את כל תנאיו. היה והמשתמש אינו מסכים לתקנון, הרי שעליו להימנע מהשימוש באתר.
 4. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 5. השימוש באתר לרבות השירותים המסופקים על ידי לוטרה באמצעותו הינם מגילאי 18 בלבד (להלן: "בגיר"). לוטרה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ליתן שירות, לבטל רישום לאתר ולבטל הזמנה של משתמש אשר אינו בגיר, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. השימוש באתר וקבלת שירותי לוטרה באמצעותו מותנה בהשלמת הליך רישום של הלקוח כ-"משתמש" (להלן: "המשתמש") בהתאם לתנאי הרישום המפורטים תחת הלשונית – "שאלות ותשובות לוטרה" ואינו כרוך בעלות.
 7. לוטרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, מכל סיבה וללא כל הודעה מראש.
 8. לוטרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירון השירותים המוצעים על ידה כפי המופיע תחת הלשונית – "מחירון לוטרה" ו/או להפסיק ו/או לבטל את שירותיה, מכל סיבה וללא כל הודעה מראש.
 9. מדיניות השמירה על פרטיות השימוש באתר הינה בהתאם לתנאי הצהרת הפרטיות המפורטת תחת הלשונית – "הצהרת פרטיות".
 10. שירות הלקוחות של לוטרה זמין בכל פנייה טלפונית בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ועד השעה 17:00 וביום ו' בין השעות 09:00 ועד השעה 12:30, 

באמצעות טלפון מס' -077-6631-770. פניה באמצעות הדוא"ל לכתובת – info@lutrra.co.il  תיענה תוך 24 שעות ממועד קבלת הפנייה אצל לוטרה.

 

שירותי לוטרה

 1. לוטרה מספקת למשתמש, ללא עלות, כתובת אישית בארה"ב (להלן: "הכתובת") אליה יכול המשתמש, בין אם באמצעות שירותי השילוח של לוטרה, בין אם באמצעות מוכר המוצר ובין אם באמצעות גורם אחר, לשלח מוצר אותו הזמין מאתר אינטרנט בארה"ב לכתובת.
 2. עם הגיעו של המוצר לכתובת, מציעה לוטרה למשתמש שירותי שילוח אוויריים אל הכתובת המבוקשת על ידו בישראל, כפי שציין במסגרת ההזמנה באתר.
 3. מעבר לאמור, לוטרה אף מציעה למשתמש המעוניין בכך, שירותי שילוח מהירים בתשלום על ידי טיפולה לאיסוף המוצר המוזמן מכתובתו של הספק בארה"ב ושילוחו באמצעות שילוח אווירי ישירות אל הכתובת המבוקשת בישראל, כפי שצוינה במסגרת ההזמנה באתר.
 4. בנוסף, לוטרה מציעה למשתמש המעוניין בכך שירותים נלווים נוספים בתשלום, כפי המפורטים להלן: 
 5. שירות "רוכשים עבורי"
 6. שירות "איחוד חבילות"
 7. שירות "שילוח לכתובת מקומית בארה"ב"
 8. שירות "העברת טיפול בשילוח מארה"ב מעמיל מכס אחד לעמיל מכס למשנהו"

 

סוגי המשלוחים (מארה"ב)

 1. להלן סוגי המשלוחים המוצעים על ידי לוטרה מארה"ב:

A"" –  מדלת הספק – עד 7 ימי עסקים אצלך בדלת עם שליח

לוטרה מציעה למשתמש שירותי שילוח למוצר אשר הוזמן באתר אינטרנט בארה"ב על ידי איסופו מכתובת ספק המוצר ושילוחו בשילוח אווירי ישירות אל הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש בישראל וזאת תוך פרק זמן של 7 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר.

"B" – מהכתובת האישית – עד 7 ימים אצלך בדלת עם שליח

לוטרה מציעה למשתמש שירותי שילוח למוצר אשר הוזמן באתר אינטרנט בארה"ב ושילוחו, לאחר הגיעו אל הכתובת, בשילוח אווירי, ישירות אל הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש בישראל וזאת תוך פרק זמן של 7 ימים ממועד התשלום עבור סוג שילוח זה (ובלבד שהמוצר אכן הגיע לכתובת עד למועד זה).

"C" – מהכתובת האישית – עד 14 ימים אצלך בדלת עם שליח

לוטרה מציעה למשתמש שירותי שילוח למוצר אשר הוזמן באתר אינטרנט בארה"ב ושילוחו, לאחר הגיעו אל הכתובת, בשילוח אווירי, ישירות אל הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש בישראל וזאת תוך פרק זמן של 14 ימים ממועד התשלום עבור סוג שילוח זה (ובלבד שהמוצר אכן הגיע לכתובת עד למועד זה).

 1. להלן תנאים והנחיות נלווים לסוגי השילוחים האמורים:
 2. לוטרה אינה אחראית, במסגרת סוגי השילוחים "B" ו-"C", על שילוחו של המוצר מכתובת הספק ועד הגעתו לכתובת לרבות על מועדי הגעתו לכתובת, שכן אלו נעשים בסוגי השילוחים האמורים על ידי מוכר/ספק המוצר ועל המשתמש לוודא עם המוכר/ספק בלבד את מלוא הפרטים אודותיהם.
 3. על המשתמש לוודא במסגרת הזמנת המוצר באתר האינטרנט מילוי הכתובת בצורה מלאה ומדויקת.
 4. לאחר הזמנת המוצר, יעביר המשתמש ללוטרה, באמצעות הכתובת – info@lutrra.co.il  את אישור הזמנת המוצר, כפי שקיבל מאתר האינטרנט במסגרתו רכש המוצר וכן יגדיר את סוג השילוח והשירותים הנלווים אותם מבקש לקבל מלוטרה.
 5. לאחר הגעת המוצר לכתובת (פרט לסוג שילוח "A") ולאחר הגדרת המשתמש את סוג השילוח והשירותים הנלווים אותם מעוניין לקבל מלוטרה (אם לא הוגדר בעת הזמנת המוצר או במועד סמוך לו), ישלם המשתמש תשלום מלא בגין שירותי לוטרה באמצעות לינק מאובטח אשר יישלח לכתובת הדוא"ל המעודכנת של המשתמש במרשמי לוטרה.
 6. מועדי השילוח על פי סוגי השילוחים המוצעים על ידי לוטרה אינם כוללים את ימי שבת וראשון, ימי חג בארה"ב וכן ימים בהם מופרעת או מושבתת פעילות השילוח האווירי עקב תנאי מזג האוויר או מכל סיבה שהיא אחרת, ללא יוצא מן הכלל.
 7. כפוף לתנאי השילוח של המוכר/הספק בארה"ב ובהתאם לסוג השילוח אותו הזמין המשתמש אצל לוטרה, הרי שלאחר הגעתו לישראל, יעבור המוצר הליך שחרור על ידי עמיל מכס וזאת בהתאם למפורט להלן בתקנון זה.

 

שירותים נלווים

 1. להלן סוגי השירותים הנלווים המוצעים על ידי לוטרה לרבות התנאים וההנחיות לעניינם:

"רוכשים עבורי"

לוטרה מציעה למשתמש שירות רכישת מוצר בארה"ב על ידי לוטרה ו/או מי מטעמה תוך 2 ימי עסקים ממועד הזמנת שירות זה על ידי המשתמש ושילוחו מכתובת הספק/המוכר לכתובת בארה"ב.

 • לוטרה אינה אחראית לטיב ולאיכות המוצר שנקנה במסגרת שירות זה עבור ולבקשת המשתמש והמשתמש הוא אשר יהווה "רוכש" המוצר לכל דבר ועניין.
 • לוטרה תסייע במסגרת שירות זה בהחזרת/החלפת המוצר לספק/מוכר מהכתובת וזאת בהתאם לתנאי רכישתו אצל הספק/מוכר המוצר ובאמצעות קבלה ו/או מסמכים נלווים נוספים לרבות תווית החזרה, כפי שידרשו על ידי הספק/מוכר המוצר בגין רכישתו ואשר יומצאו ללוטרה על ידי המשתמש באחריותו ועל חשבונו הבלעדיים.
 • בגין שירות החזרת/החלפת המוצר לספק/מוכר יחויב המשתמש בעלות שילוחו של המוצר מהכתובת לכתובתו של הספק/מוכר בהתאם למחירון לוטרה וכן בגין מיסים נלווים, ככל שיחולו.
 • החזרת/החלפת מוצר לספק/מוכר על ידי משתמש כאשר המוצר ללא תווית החזרה תחויב בנוסף לעלויות האמורות לעיל, בדמי טיפול בהתאם למחירון לוטרה.
 • לוטרה אינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרם למשתמש, היה והספק/מוכר לא יאפשר את החזרת/החלפת המוצר.
 • לוטרה תספק שירות זה, אך ורק, ביחס למוצר אשר נרכש אצל ספק/מוכר המכבד תשלומים באמצעות כרטיסי חיובים נבחרים המכובדים על ידי לוטרה וכן תשלומים באמצעות שירות "PayPal".
 • השירות יסופק על ידי לוטרה באמצעות שליחת המשתמש דוא"ל לכתובת – buy4me@lutrra.co.il.
 • התשלום בגין שירות זה לרבות בגין עלות המוצר תיעשה במעמד הזמנתו.
 • ביטול שירות זה טרם רכישת המוצר מצד לוטרה תזכה את המשתמש בעלות רכישת המוצר ואולם לא תזכה בגין התשלום ללוטרה.

 

"איחוד חבילות"

לוטרה מציעה למשתמש שירות איחוד מספר חבילות מוצרים אשר הוזמנו על ידי המשתמש והגיעו אל הכתובת, לחבילה יחידה. 

 • אין באספקת שירות זה מצד לוטרה כהתחייבות כלשהי למשתמש בדבר הוזלת עלויות שילוחן של חבילות המוצרים המבוקשות לאיחוד.
 • השירות לא יסופק עבור חבילות מוצרים אשר משקלן המצרפי לחיוב הינו נמוך מ-2 קילוגרמים.
 • השירות מותנה במסירת המשתמש  ללוטרה, טרם הגעת המוצר לכתובת, מידע מפורט באמצעות דוא"ל לכתובת –info@lutrra.co.il  והכולל את מלוא המידע הדרוש ללוטרה, על פי שיקול דעתה, לצורך מתן שירות זה לרבות תיאור מדויק של המוצר, גודלה של חבילת המוצר משקלה וכן שירותים נלווים נוספים מבוקשים.
 • השירות מותנה במסירת המשתמש ללוטרה תיאור דומה, כאמור, בדבר יתר המוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמש ומבוקשים לאיחוד חבילות לפי לשירות זה.
 • מועדי שילוח מוצרים הכלולים במסגרת שירות זה הינם כפופים למועד הגעת כלל המוצרים המבוקשים לאיחוד לכתובת בהתאם לסוג השילוח המבוקש על ידי המשתמש ויושלם תוך 2 ימים ממועד הגעת המוצר האחרון לכתובת ( כפוף לתשלום מלוא הסכומים שנדרשו על ידי לוטרה ).
 • תכולת חבילת מוצר אשר הגיעה לכתובת ולא נכללה על ידי המשתמש במסגרת הזמנת שירות זה תחויב בעלות נוספת בהתאם למחירון לוטרה.
 • חבילת מוצרים מאוחדת אשר משקלה הכולל לחיוב עלה על 20 קילוגרמים תחויב בעלות נוספת בגין כל חבילת מוצר נוספת שתאוחד לה בהתאם למחירון לוטרה.

 

"שילוח לכתובת מקומית בארה"ב"

לוטרה מציעה למשתמש שירות שילוח בארה"ב של מוצר שנרכש על ידו לכתובת מקומית בארה"ב.

 • לוטרה אינה אחראית בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרם למוצר ו/או למשתמש עקב שילוחו במסגרת שירות זה.
 • לוטרה אינה אחראית היה ועלות השילוח של המוצר לישראל תהא גבוהה מעלות שוויו של המוצר הנרכש.
 • עלות שילוחו של המוצר על פי שירות זה תהא בהתאם לעלות חיובה של לוטרה על ידי חברות השילוח המקומיות בארה"ב בתוספת עלות שירות זה ללוטרה בהתאם למחירון לוטרה.

 

"העברת טיפול בשילוח מארה"ב מעמיל מכס אחד לעמיל מכס אחר"

לוטרה מציעה למשתמש שירות העברת טיפול בשילוח שנעשה מארה"ב לישראל ,מעמיל המכס שנקבע לטיפול בחבילת המוצר, לעמיל מכס שונה.

 • לוטרה אינה אחראית בגין כל נזק ו/או חיוב לרבות מסים אשר יוטלו על המוצר על ידי עמיל המכס, בין זה שנקבע לטיפול בחבילת המוצר ובין זה שהמוצר הועבר לטיפולו במסגרת שירות זה.
 • לוטרה אינה מתחייבת לזהותו של עמיל המכס אליו יועבר המוצר לטיפול במסגרת שירות זה.
 • עלות שירות זה הינו בהתאם למחירון לוטרה.

 

תשלומים

 1. לוטרה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה וללא הודעה מראש, את מחירי שירותיה כפי הקבועים בהתאם למחירון לוטרה. חיובה של הזמנה שנעשתה טרם עדכון מחירון לוטרה תחויב בהתאם למחירון שהיה קבוע במועד ביצועה.
 2. תשלום חיוב ללוטרה בגין שירותיה ייעשה בהתאם למחירון לוטרה.
 3. תשלום חיוב ללוטרה בגין שירותיה ייעשה במועד הזמנת השירות אלא אם נקבע אחרת על ידי לוטרה.
 4. תשלום חיוב ללוטרה יתבצע באמצעות כרטיסי חיובים נבחרים המכובדים על ידי לוטרה, בהתאם למצוין במחירון לוטרה וכן באמצעות שירות "PayPal".
 5. מובהר בזה כי תשלומי חיובים נלווים אשר יידרשו לתשלום על ידי המשתמש במסגרת מתן שירותי לוטרה יחויבו באופן אוטומטי, באמצעות אמצעי התשלום המעודכן של המשתמש, ומבלי שיידרש אישורו לכך וזאת לרבות, אך לא רק, עלות שירותים נלווים של לוטרה וכן תשלומי מכס ומיסים, עמילות מכס ואחסנה.
 6. תשלומי חיובים בגין שירותי לוטרה יתבצעו בשקלים חדשים ויחושבו על פי שער המרה גבוה ואשר לא יפחת מסך מינימאלי של 3.8 $ (ארה"ב) לכל שקל.

 

אחריות והתקשרות 

 1. לוטרה אינה מהווה מוכר, ספק ו/או יבואן של המוצר הנרכש על ידי המשתמש אלא, אך ורק, בבחינת מציעה ומספקת של שירותי שילוח בינלאומיים, על פי הקבוע בתקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו כי יהווה כיבואן של המוצר כלפי הרשויות השונות בישראל, לכל דבר ועניין, וללא יוצא מן הכלל וכי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחר לעניין זה כנגד לוטרה.
 2. תנאי ההתקשרות על פי תקנון זה בין לוטרה לבין המשתמש, ואילו בלבד, הם אשר יחייבו את לוטרה במסגרת מתן שירותיה המוצעים על פיו ועל כן אין ולא יהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחר, מכל מין וסוג שהם, כנגד לוטרה, ושאינו לעניינם.
 3. נוסף על האמור לעיל ומבלי לפגוע בו, יובהר בזה אין ולא יהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחר, מכל מין וסוג שהוא, כנגד עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או אחר מטעמה של לוטרה.
 4. לוטרה אינה אחראית לטיב המוצר אשר נרכש על ידי המשתמש וזאת לרבות בעת מתן שירות "רוכשים עבורי" על פי תקנון זה.
 5. פרט בעת מתן שירותי שילוח מסוג "A (שילוח מכתובת הספק/מוכר לכתובת), הרי אין ולא תהיה ללוטרה כל אחריות שהיא בגין שירותי שילוח מקומיים של המוצר הנרכש מכתובת הספק/מוכר בארה"ב לכתובת.
 6. לוטרה אינה אחראית על הטיפול לשחרור המוצר במסגרת רשויות המכס והמיסים לרבות מועדיהם – ראה להלן פרק "מכס מיסים".

 

מועדי מסירת שילוח

 1. חבילת מוצר אשר שוחררה מרשויות המכס והמיסים תישלח עד לכתובתו המעודכנת של המשתמש באתר וזאת במהלך הימים א'-ה' בלבד.
 2. היה וחבילת מוצר לא נמסרה למשתמש עקב אי הימצאותו בכתובתו במועד המסירה הראשון, יפנה המשתמש ללוטרה בהתאם להנחיותיה, כפי שיושארו למשתמש בכתובתו ו/או כפי שישלחו לדוא"ל בשימושו והמעודכנת באתר, לתיאום מועד מסירה חלופי.
 3. כל פעולת מסירה של חבילת המוצר נוספת מעבר לשלושה מועדי מסירה הראשונים, תחויב בעלות נוספת בגין כל פעולה מסירה בהתאם למחירון לוטרה.
 4. לבקשת המשתמש, הרי פעולת מסירה ליום שישי בשבוע, תהא מחויבת בעלות נוספת בהתאם למחירון לוטרה.
 5. איחור באיזה מבין סוגי השילוח המוצעים על ידי לוטרה ייחשב ככזה היה וחבילת המוצר לא נמסרה למשתמש בישראל, כפי כתובתו המעודכנת באתר וזאת עד חלוף שבעה או ארבעה עשר ימי עסקים ממועד התשלום בגין סוג השילוח ובהתאם לסוג השילוח המוזמן, ובתנאי שלא חל עיכוב בשילוח, מכל מין וסוג שהוא, לרבות טיפול רשויות המכס והמיסים ואשר הינו תוצר של מעשה או מחדל שאינם בשליטתה של לוטרה לרבות שביתה או השבתה ו/או תנאי מזג אוויר ו/או כוח עליון.
 6. הייתה לוטרה אחראית בגין איחור במסירת המוצר למשתמש, יהא מוגבל סכום הפיצוי של לוטרה למשתמש לסך השווה ל-25% משוויו של השילוח (ללא תוספות מיסים, שירותים נלווים של לוטרה ותשלומים נלווים אחרים הכרוכים בשילוח, ככל שהיו כאלו) ולפיצוי זה בלבד.

 

מכס ומיסים

 1. יבוא מוצר לישראל מותנה באישור רשויות המכס והמיסים לשם קביעת גובה המס לתשלום או, לחילופין, קביעת הפטור מתשלום בגינו, והכול בכפוף להוראות כל דין.
 2. לוטרה אינה נושאת בכל אחריות שהיא לעניין טיפול רשויות המכס והמיסים ביבוא המוצר על ידי המשתמש לרבות, אך לא רק, קביעת גובה המס לתשלום או, לחילופין, קביעת הפטור מתשלום בגינו ומכאן כי על המשתמש לבצע את כל הבירורים הנדרשים לכך אל מול רשויות המיסים באופן עצמאי ובאחריותו הבלעדית.
 3. כל מידע המוצג באתר ו/או המקושר אליו לרבות, אך לא רק, בנושא מכס ומיסים החלים או פטורים בייבוא של המשתמש מארה"ב, ניתן בזה כשירות בלבד מצד לוטרה ולשם נוחיות המשתמש בלבד ואינו מהווה כל תחליף לקבלת המשתמש ייעוץ מקצועי בתחום על פי שיקול דעתו.

 

ביטוח

 1. עם הזמנת המשתמש את שירותי לוטרה, יאשר המשתמש את תנאי פוליסת הביטוח המוצעת על ידי לוטרה לרבות בהתאם לתיאור המוצר נשוא השירות וכן בהתאם לסוג השירות  המוצע על ידי לוטרה המוזמן על ידי המשתמש.
 2. נזק למוצר או אובדנו ידווח על ידי לוטרה למשתמש ויכוסה במסגרת זמני טיפולם אצל חברת הביטוח המבטחת וכן תהא מותנית בהשתתפות עצמית בסך של השווה לאחוזים הקבועים במסגרת תנאי הפוליסות, הכול בהתאם לתנאי פוליסות הביטוח.
 3. חבילת מוצר אשר שוויה עד לסכום של 100$ (דולר ארה"ב), תהא מבוטחת על ידי לוטרה בהתאם לתנאי פוליסות הביטוח לעיל וללא כל עלות נוספת מצד המשתמש. היה שוויה של חבילת מוצר מעל לסכום האמור, יישא המשתמש בעלות פרמיית ביטוח בסך השווה ל- 1%,מינימום 25$ (דולר ארה"ב) נוספים לשווי המוצר.
 4. ביקש המשתמש לבטח את המוצר באמצעות פוליסות ביטוח ו/או תנאי פוליסות נוספים ו/או אחרים, זאת לרבות בכיסויים, בחריגים ובמועדים אשר אינם כלולים במסגרת סוגי הפוליסות, הכיסויים, החריגים ומועדיהם הכלולים לעיל במסגרת שירותי לוטרה, יודיע על כך המשתמש ללוטרה באמצעות דוא"ל – info@lutrra.co.il . יובהר ויודגש כי המשתמש יישא במלוא האחריות והעלויות הכרוכות בכך, בין המפורשות ובין המשתמעות, ואין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחרת, ללא יוצא מן הכלל, כלפיי לוטרה לעניין זה.

 

אחריות

 1. לוטרה תהא אחראית במסגרת מתן שירותיה על פי תקנון זה, אך ורק, בגין נזקים ישירים בלבד אשר ייגרמו למוצר כתוצר ישיר של שירותיה והביאו לירידת ערכו ובכל מקרה, אין ולא תהיה אחראית לנזקים תוצאתיים ו/או נסיבתיים ו/או אחרים, מכל מין וסוג שהם, אשר יגרמו למוצר ו/או למשתמש.
 2. לוטרה תהא אחראית במסגרת שירותיה על פי תקנון זה, בעת מקרה של אובדן או טוטאל לוס, אך ורק בגין נזקים ישירים בלבד אשר ייגרמו למוצר כתוצר ישיר של שירותיה, דהיינו עלויות שהוצעו בפועל בגין רכישת המוצר, שירותי לוטרה ומיסים ובכל מקרה, אין ולא תהיה אחראית לנזקים תוצאתיים ו/או נסיבתיים ו/או אחרים, מכל מין וסוג שהם, אשר יגרמו למוצר ו/או למשתמש.

 

מדיניות ביטולים

 1. ביקש המשתמש לבטל הזמנת שירות של לוטרה, ייעשה כן באמצעות פנייה ללוטרה בדוא"ל – info@lutrra.co.il  וזאת בתוך ארבעה עשר ימים ממועד הזמנת השירות ובלבד שהביטול, כאמור, ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן וזאת לרבות בהתייחס לשירותים הנלווים המוצעים על ידי לוטרה.
 2. בוטל השירות בהתאם לאמור לעיל, יהא הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול של המשתמש ללוטרה בסך השווה ל-5% (חמישה אחוזים) ממחיר השירות או מאה שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 

קניין רוחני

 1. כלל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של לוטרה ואין לעשות בהם כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג שהוא, ללא קבלת אישורה של לוטרה לכך מראש ובכתב.
 2. אין לבצע כל שימוש מסחרי כלשהו, מכל מין וסוג שהוא, בנתונים המוצגים באתר, ללא קבלת אישורה של לוטרה לכך מראש ובכתב.

 

סמכות שיפוט

 1. סמכות השיפוט בכל הנוגע לשירותי לוטרה על פי תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.

צרו איתנו קשר

055-2662-655

השאירו פרטים ונחזור אליכם

  דילוג לתוכן